לשם היישוב, הסביבה
לשם היישוב, הקהילה
לשם היישוב, הבתים שלנו
הרי זהב חברה קבלנית


פקס: 02-5021165

new.leshem@gmail.com
ת.ד 10003 ירושלים 9110001
מכירות: 03-6500505